Cultivarea intuitiei

Voturi: 123 |   Voteaza

 Secolul XX a fost al ştiinţei. Secolul XXI va fi al intuiţiei


Urmează-ţi vocea interioară şi vei deveni propriul tău ghid spiritual

Cine sunt eu? Care este rolul meu? De ce mă aflu uneori într-o conjunctură favorabilă sau nu? Care este scopul vieţii mele?

seductia326.jpgDe multe ori se nasc astfel de întrebări în mintea noastră sau le auzim formulate de altcineva. Adesea nesatisfăcut de existenţa sa, omul caută răspunsurile în exterior, când de fapt le poate găsi în sine însuşi.

Odată cu explozia tehnologică a secolului XX, omenirea a fost proiectată într-un câmp hiperraţionalist în interiorul căruia toate valorile se bazează aproape în exclusivitate pe logică. Activităţile umane care implică latura intuitivă sunt excluse. Unidirecţionalitatea evoluţiei sociale a produs dezechilibrul omului. Pentru a rămâne integrat în mediul înconjurător, acesta şi-a reorientat rapid existenţa, apelând din ce în ce mai mult la raţionamentul mental, ceea ce l-a îndepărtat cu timpul de vocea sa interioară. Acest fapt a provocat impasul actual şi a dat naştere unei lumi dure. Logica singură nu ne poate ajuta să depăşim această situaţie; astăzi este necesară mai mult decât oricând o reorientare a omului către valenţele sale intuitive, ce trebuie îmbinate armonios cu cele mentale.

Încă de la naştere, contactul cu o lume fără suflet se înregistrează în subconştientul omului. Copilul îşi începe viaţa în ambianţa rece şi mecanică a spitalului. El e îndepărtat repede de mama sa pentru a fi spălat, cântărit, măsurat, numerotat, îmbrăcat, supus la diferite analize şi adesea aşezat în incubator. În primele sale ore de existenţă, medicii se ocupă doar de corpul său (fără a-i recunoaşte şi ocroti sufletul mic şi fragil care înregistrează totul în acest timp) şi nu ţin cont de faptul că modul în care este primită pe lume poate influenţa întreaga viaţă a unei fiinţe.

Civilizaţia actuala neagă sufletul
La şcoală învăţăm să devenim logici prin dezvoltarea capacităţilor noastre mentale. Deşi avem imaginaţie şi creativitate, suntem forţaţi să credem că aceste calităţi nu sunt importante. Suntem de pildă foarte uşor pedepsiţi pentru notele mici de la matematică sau fizicîă, dar nu şi pentru notele slabe de la desen sau de la muzică. Astfel ne familiarizăm, nu fără probleme emoţionale, cu superioritatea lumii raţionale asupra celei a sensibilităţii şi intuiţiei spirituale.

În mijlocul familiei procesul de condiţionare continuă. Aici suntem supuşi dorinţelor, proiectelor şi prejudec]ăţilor părinţilor noştri care, mai mult sau mai puţin conştient, ne modelează viaţa şi sfârşim uneori prin a vedea lumea cu ochii lor. Suntem educaţi şi integraţi în societatea modernă ca nişte roboţi. Dacă ne menţinem în limitele rigide ale tradiţiilor famialiale şi ale prejudecăţilor, sufletul nostru rămâne încătuşat, identitatea noastră este refulată şi atunci vom avea tendinţa de a reproduce inconştient schemele care au condiţionat viaţa părinţilor noştri şi care vor condiţiona, poate, şi viaţa copiilor noştri.

Civilizaţia actuala neagă sufletul şi originalitatea destinului propriu, ne azvârle într-un rol social care ne consumă suficient de mult timp şi energie pentru a ajunge să credem cu adevărat că nu ne dorim altceva decât să devenim cetăţeni. Suntem obligaţi să ne conformăm modelelor sociale. La sfârşitul unei zile, după ce ne-am ocupat de familie, de casă şi de slujbă, ne culcăm extenuaţi pentru a o lua de la capăt a doua zi, ceea ce este mai dureros, încă o săptămână, o lună, un an, un deceniu, o viaţă. Suntem prinşi în capcana acţiunilor noastre inconştiente, preocupaţi de face şi a avea, fără să ne rezervăm timp pentru a crea şi a fi, iar cel mai adesea uităm că în esenţă omul este spirit.

O conştiinţă suficient trezită poate percepe tot ce există, a existat sau va exista

Intuiţia există în stare latentă în fiecare fiinţă, iar odată trezită şi amplificată, conferă din plin creativitate şi înţelegerea nemijlocită a vieţii şi a aspectelor sale subtile. Intuiţia este o percepţie fulgerătoare a adevărului; fără o atenţie conştientă orientată în acest scop, este cunoaşterea interioară, spontană. Ea nu depinde de dezvoltarea mentalului, ci doar de nivelul de evoluţie atins de fiinţă. Nu întâmplător egiptenii o numeau "inteligenţa inimii", căci intuiţia este pentru spirit ceea ce reprezintă instinctul pentru corp sau iteligenţa pentru mental.

Intuiţia se naşte din îmbinarea armonioasă a sensibilităţii sufletului cu luciditatea spiritului. În procesul cunoaşterii spiritul ne permite observarea evenimentelor, lucrurilor, fenomenelor, păstrând în acelaşi timp o distanţă constantă şi o detaşare certă faţă de ele. Sufletul, din contră, are capacitatea de a intra în inima lucrurilor pentru a se impregna cu energiile lor, rezultând astfel o cunoaştere directă, autentică şi originală. Această percepţie, dublată de luciditate, dă naştere intuiţiei şi oferă o viziune a realităţii care nu este nici prea marcată de emotivitate, nici prea închisă în obiectivitate. Fiinţa intuitivă apare ca o forţă calmă şi liniştită, care percepe spontan înţelesurile evenimentelor şi se integrează armonios în societate.

Intuiţia se manifestî prin patru forme: presimţirea, claraudiţia, clarvederea şi cunoaşterea

Presimţirea este perceperea anticipată a unei informaţii sub forma unei senzaţii de ordin fizic sau emoţional: frig, noduri abdominale (dureri), furnicături (înţepături) sau, din contră, căldură, bucurie intensă etc., care apar fără un motiv aparent în timp ce ne aflăm în preajma unei anumite persoane sau într-o anumită conjunctură. Această percepţie ne ajută să menţinem raporturi armonioase cu ceilalţi şi cu mediul şi ne poate preveni asupra unui pericol iminent. Presimţirea este ceva firesc, natural, dar adesea este blocată din cauza inhibiţiilor şi a refulării repetate a emoţiilor.

În cazul claraudiţiei, informaţia este auzită distinct, ca o voce interioară a Sinelui. Ea se manifestă cu deosebire la oamenii care au încredere în capacitatea lor de a se exprima verbal.

Clarvederea este perceperea informaţiei sub forma unor viziuni scenice sau simbolice care pot lua forma viselor revelatoare. Acest tip de viziune interioară ne permite să vedem şi să înţelegem circulaţia curenţilor energetici în Univers, să percepem natura gândurilor, scopurile sau dorinţele nemărturisite ale tuturor fiinţelor spre care ne îndreptăm atenţia în mod voit. Acest mod de percepţie survine în momentul atingerii unui anumit grad de detaşare interioară faţă de mediu, mai precis faţă de planul fizic.

Cunoaşterea este cel complet aspect al intuiţiei. Este certitudinea interioară că un lucru este real fără a fi necesar să-l verificăm sau să-l studiem cu ajutorul mijloacelor exterioare, fizice. Ea devine posibilă prin rezonanţa cu sfera de manifestare a inteligenţei universale, care este mai mult sau mai puţin trezită, în funcţie de nivelul de evoluţie spirituală la care ne aflăm. Prin urmare, unei conştiinţe suficient trezite îi este accesibilă în fiecare clipă orice perecepţie legată de tot ceea ce există, a existat sau va exista vreodată.

Fiinţa care a decis să-şi dezvolte spiritul intuitiv trebuie pentru început să se reîntoarcă asupra ei însişi, pentru a redescoperi cu adevărat cine este. În acest sens, practica meditaţiei este de mare ajutor.

Vă vom prezenta în continuare o succesiune de tehnici simple propuse de către Indee Gee, autorul lucrării "şcoala intuiţiei", care vă vor conduce gradat către redescoperirea adevăratului "eu" şi vă vor uşura pătrunderea la nivelul intuitiv.

1. Controlul respiraţiei. În aceastî meditaţie trebuie doar să fim atenţi asupra respiraţiei pentru a o conştientiza fără să intervenim, însă, în vreun fel asupra ei, iar apoi să o facem să devină gradat amplă şi regulată. Există o strânsă legătură între mental şi respiraţie. Astfel cel care este capabil să îşi controleze respiraţia va dobândi o stare de calm profund şi îşi va putea stăpâni cu uşurinţă agitaţia gândurilor.

2. Vizualizarea unui peisaj natural, odihnitor şi a templului interior. Meditaţia ne propune să evocăm interior un peisaj care ne-a plăcut cândva şi să îl percepem cu toate simţurile. Aceasta ne va înlesni pătrunderea treptată în interiorul fiinţei noastre, ca într-un veritabil templu, unde ne vom regăsi departe de influenţele exterioare, într-o stare de calm profund lăuntric.

3. Vizualizarea axei interne şi a rădăcinii sale. Odată ce am pătruns în acest templu, ne aşezăm într-o poziţie în care să avem spatele drept. Ne vom concentra asupra verticalitîţii coleanei vertebrale şi vom urmări să simţin starea de stabilitate şi de încredere la contactul cu pământul în zona inferioară a acesteia şi sublimul contact diafan cu lumina celestă, în zona din creştetul capului.

4. Circulaţia luminii. Vom vizualiza în continuare această lumină coborând prin creştetul capului şi străbătând întreaga coloană, gradat, dizolvând astfel toate tensiunile din corp. Ne vom focaliza apoi conştiinţa în zona inimii, unde îşi are sediul "sufletul intuitiv".

5. Realizarea unui cerc de protecţie. Este necesar să creăm o frontieră de lumină, vizualizându-ne în interiorul unui ou de culoare galben-aurie sau albă, care ne va proteja împotriva influenţelor nedorite din exterior.

6. Fixarea la nivelul intuitiv. Aceasta constă doar în a ne uni degetul mare şi arătătorul de la fiecare mână. Acest gest ne va ajuta să ne menţinem permanent la nivelul intuitiv al fiinţei noastre. Ulterior, pe măsură ce căpătăm experineţă, va fi suficient să realizăm acest gest pentru a avea acces instantaneu la acest nivel intuitiv.

Orice sfârşit de secol şi, chiar mai mult, de mileniu, reprezintă întotdeauna un moment de profunde transformări pentru umanitate. Secolul XX a fost al ştiinţei. Secolull XXI, în care deja am păşit, va aduce probabil o mutaţie radicală la nivelul conştiinţei.

Epoca jalnică în care ne-am născut ne ajută să conştientizăm ceea ce este absurd în comportamentul uman, să ne eliberăm de iluzii, de limitări şi astfel să ne alungăm pentru totdeauna suferinţele gratuite şi schemele distructive. Această transformare alchimică va da naştere unei noi filosofii, cea potrivit căreia vom trăi în inimă şi fiecare va fi încurajat să-şi urmeze intuiţia interioară pentru a reuşi să devină propriul său ghid spiritual.Sursa: Seductiatrupului.roCITESTE SI DESPRE:

COMENTEAZA

COMENTARII