In martie la IBR - curs Expert evaluator proprietati imobiliare

Categorie: Educatie

Bucuresti 16 Februarie 2000
Institutul Bancar Roman va lansa in luna martie 2011 cursul Expert Evaluator de Proprietati Imobiliare, cod COR 241702, certificat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor (CNFPA) si avand recunoasterea Ministerului Muncii si a Ministerului Educatiei. Programul este oferit in parteneriat cu Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), lectorii fiind experti autorizati ai acestei asociatii. Programul furnizeaza absolventilor competentele profesionale mentionate in cadrul standardului ocupational pentru ocupatia „expert evaluator de proprietati imobiliare”, elaborat in conformitate cu metodologia CNFPA.


Tematica programului este urmatoarea:

Modulul I
Cadrul general pentru evaluarea proprietatilor;
Valoarea banilor in timp; Metode generale de
evaluare ;
Notiuni esentiale de contabilitate;
Aspecte juridice ale proprietatilor;
Raportul de evaluare;
Raportul de verificare;
Influenta factorilor de mediu.

Modulul II
Constructii civile si industriale;
Descrierea si inspectia constructiilor;
Inspectarea proprietatii imobiliare.

Modulul III
Procesul de evaluare;
Piata imobiliara;
Culegerea datelor primare;
Abordarea prin comparatie;
Abordarea prin venit;
Abordarea prin cost;
Analiza celei mai bune utilizari;
Evaluarea terenurilor.

Modulul IV
Abordarea prin cost; Evaluarea constructiilor - costul de inlocuire;
Abordarea prin cost; Deprecierea;
Evaluarea proprietatilor comerciale, industriale si rezidentiale;
Evaluarea in scop de garantii, pentru credite si asigurare
Reconcilierea rezultatelor; Raportul de evaluare-verificare;
Proiect de absolvire; Studii de caz.

Cursul are patru module de studiu, cu 120 de ore de pregatire la clasa (30 ore/modul). Fiecare modul presupune o saptamana de studiu la clasa, de luni pana vineri, orele 14 - 20, la sediul IBR. Cursantii beneficiaza de suportul de curs si de culegerea de Standarde Internationale de Evaluare (in format electronic). Intre saptamanile de studiu la clasa exista doua saptamani pauza pentru studiu individual. Dupa finalizarea modulului patru, cursantii au la dispozitie aproximativ o luna pentru elaborarea proiectului de absolvire (intocmirea unui raport de evaluare pentru un imobil). Examenul final va fi compus din examen scris si sustinerea orala a proiectului. Urmare promovarii examinarilor, absolventii vor primi un certificat de absolvire si supliment descriptiv aferent, in conformitate cu standardele CNFPA.
Absolventii cursului care indeplinesc conditiile prevazute de Statutul ANEVAR si doresc sa devina membri aspiranti ANEVAR pot efectua un stagiu de practica de 6 luni - 2 ani, dupa care pot sustine examenul final de absolvire pentru a deveni membri titulari ANEVAR.

Conditie de acces - studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institutie de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru UE, recunoscuta de autoritatile romane competente, care atesta incheierea studiilor universitare de licenta, in domeniile: tehnic, juridic, economic sau arhitectura.

Taxa de curs - 2.000 lei, achitabil in doua rate egale. Pentru emiterea de catre IBR a certificatului de absolvire si suplimentul descriptiv aferent, taxa este de 25 lei. Platile se efectueaza in contul RO 07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca - SMB sau la casieria IBR, et.II (luni - joi, orele 9-17.30 si vineri, orele 9-15.30). Formularul de inscriere va fi trimis impreuna cu o copie a BI/CI si o copie a diplomei de licenta.
Stire din categoria: Educatie
Date de contact
Pentru inscriere si informatii suplimentare - Filip Clem 021-327.48.93; 021-327.50.87; 0748-886.804; fax 021-327.50.86, filip.clem@ibr-rbi.ro , id@ibr-rbi.ro , www.ibr-rbi.ro .
laura.gheorghe@ibr-rbi.ro
www.ibr-rbi.ro