Diseminarea rezultatelor proiectului DEFIN la data de 22.09.2011

Categorie: Educatie

Bucuresti 26 Septembrie 2011
Institutul Bancar Roman, beneficiar in cadrul proiectului “Investeste in oameni!”, “Dezvoltari institutionale in formarea profesionala continua in sistemul financiar-bancar - DEFIN”, numar de identificare POSDRU/58/1.4/S/33121, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 1: “Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, domeniul major de interventie 1.4: ”Calitate in Formarea Profesionala Continua”, anunta:

In data de 20 septembrie 2011, a avut loc la sediul Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), partener national in cadrul proiectului DEFIN, seminarul international de diseminare a rezultatelor proiectului, desfasurat in cadrul Activitatii 15. Desfasurarea de activitati specifice de informare si publicitate pentru promovarea activitatilor si diseminarea rezultatelor proiectului.
Prin obiectivul sau general, proiectul raspunde necesitatii dezvoltarii unui sistem coerent si unitar la nivelul sectorului bancar pentru asigurarea calitatii in Formarea Profesionala Continua (FPC) si dezvoltarea si implementarea Cadrului National al Calificarilor (CNC). Coordonatele principale ale conjuncturii internationale actuale in domeniul dezvoltarii resurselor umane din sectorul financiar-bancar sunt reprezentate de trecerea de la sistemul bazat pe cunostinte la sistemul bazat pe competente. In acest context, Romania a decis sa dezvolte un Cadru National al Calificarilor (CNC) transparent si in acord cu legislatia Uniunii Europene, atat pentru formarea profesionala initiala, cit si pentru cea continua, asigurind recunoasterea competentelor profesionale si a calificarilor dobandite in contexte diferite - formale, non-formale, informale.


Rezultatele obtinute pana acum in urma derularii proiectului sunt urmatoarele:
studiu de cercetare privind nevoia de Formare Profesionala Continua pentru sectorul bancar
5 standarde ocupationale pentru sistemul bancar, elaborate si validate:
10 curricula elaborate, dintre care 5 acreditate la nivel national:
5 module de curs dezvoltate pe baza curricula acreditate
5 seturi de instrumente de evaluare
dezvoltarea si autorizarea unui centru de evaluare a calificarilor profesionale din sistemul bancar, pe baza de competente
desfasurarea a doua cursuri de formare formatori si certificarea acestora (81 persoane)
desfasurarea a doua cursuri de formare evaluatori si certificarea acestora (84 persoane)

Pentru mai multe informatii despre finantarile din Fondul Social European in Romania vizitati: www.fseromania.ro
Stire din categoria: Educatie
Date de contact
Rodica Arsene - rodica.arsene@ibr-rbi.ro
Manager proiect
021 327 50 95/ int. 123, 119
Fax: 021 327 47 24

laura.gheorghe@ibr-rbi.ro
www.ibr-rbi.ro